TỔ CHỨC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG NHÀ TRƯỜNG

Thực hiện kế hoạch số 351/KH-PT-PGDĐT ngày 22/7/2020 của Phòng tư pháp, Phòng GDĐT Tân Hồng về việc phối hợp thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường cấp THCS năm học 2020-2021.  

Ngày 30/11/2020 trường TH-THCS Cả Găng tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường năm học 2020-2021 cho toàn thể học sinh nhằm cung cấp cho học sinh kiến thức về luật ATGT, luật an ninh mạng, luật GD, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống dịch bệnh và tện nạn ma túy trong trường học…...1

Đến báo cáo phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường cấp THCS năm học 2020 – 2021 có thầy Nguyễn Tấn Công trưởng phòng giáo dục và đào tạo và thầy Trương Khắc Dũng chuyên viên phòng giáo dục và đào tạo Tân Hồng.

Thầy Nguyễn Tấn Công trưởng phòng giáo dục và đào tạo

Thầy Nguyễn Tấn Công trưởng phòng giáo dục và đào tạo

Thầy Trương Khắc Dũng chuyên viên phòng giáo dục và đào tạo đặt câu hỏi giao lưu với học sinh Thầy Trương Khắc Dũng.

Thầy Trương Khắc Dũng chuyên viên phòng giáo dục và đào tạo đặt câu hỏi giao lưu với học sinh Thầy Trương Khắc Dũng.

Tham dự phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường cấp THCS gồm có BGH nhà trường cùng toàn thể giáo viên nhân viên nhà trường và tất cả học sinh cấp Tiểu  học và THCS nhà trường.

Học sinh tham dự nghe phổ biến, giáo dục pháp luật

Học sinh tham dự nghe phổ biến, giáo dục pháp luật

Bạo lực học đường và các tệ nạn xã hội, ma túy trong trường học đang là vấn đề rất đáng quan tâm của nghành giáo dục và toàn xã hội. Qu buổi tuyên truyền đã trang bị them cho học sinh nhiều kiến thức về luật an ninh mạng, luật giao thông đường bộ, …các biện pháp phòng chống và có ý thức phòng chống bạo lực học đường, biện pháp ngăn ngừa và nói không với tệ nạn ma túy.

Đại diện học sinh hứa thực hiện tốt các nội dung thầy Nguyễn Tân Công và thầy Trương Khắc Dũng đã triển khai.

Đại diện học sinh hứa thực hiện tốt các nội dung thầy Nguyễn Tân Công và thầy Trương Khắc Dũng đã triển khai.

Buổi tuyên truyền đã giúp học sinh Trường TH-THCS Cả Găng được trang bị them nhiều kiến thức về luật ATGT, luật an ninh mạng, phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tệ nạn ma túy trong trường học…..từ đó giúp phụ huynh ngày càng an tâm hơn trong việc học của con em mình./.

 

Nguồn: Nguyễn Thành Tấn