QUYẾT ĐỊNH 414 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

Tên file: 414_QD-UBND-HC_02042021-signed_e025f81000-3.pdf
Tải về
Tên file: 414_QD-UBND-HC_02042021-signed_e025f81000-2.pdf
Tải về
Tên file: 414_QD-UBND-HC_02042021-signed_e025f81000-1.pdf
Tải về

UBND Tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Quyết Định 414 : V/v Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 sử dụng tại các cơ sở giáo dục phổ thông trong năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Quyết định được Phó Chủ Tịch Đoàn Tấn Bửu ký vào ngày 2 tháng 4 năm 2021

Nguồn Trường TH-THCS Cả Găng