TỔ CHỨC NGÀY HỘI “THIẾU NHI VUI KHỎE TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN
GẮN VỚI CÔNG NHẬN CHUYÊN HIỆU RÈN LUYỆN ĐỘI VIÊN”

Ngày 22/3/2021 trường TH-THCS Cả Găng tổ chức Ngày hội “Thiếu niên vui khỏe tiến bước lên đoàn gắn với Công nhận chuyên hiệu rèn luyện đội viên” năm học 2020-2021.

1

 Do tình hình dịch Covic 19 còn diễn biến phức tạp nên tham dự Ngày hội “Thiếu niên vui khỏe tiến bước lên đoàn gắn với Công nhận chuyên hiệu rèn luyện đội viên” năm học 2020-2021 chỉ có 47 đội viên của các chi đội 5A và chi đội 9 tham dự và thực hiện theo khuyến cáo phòng chống dịch.

Các em đội viên thực hiện đeo khẩu trang và giữ khoảng cách khi tham dự.

Các em đội viên thực hiện đeo khẩu trang và giữ khoảng cách khi tham dự.

Thầy Nguyễn Thành Tấn TPT Đội phát biểu khai mạc ngày Hội

Thầy Nguyễn Thành Tấn TPT Đội phát biểu khai mạc ngày Hội

Thầy Nguyễn Văn Nơi, Bí thư Chi bộ Hiệu trưởng nhà trường  phát biểu chỉ đạo trong  ngày Hội

Thầy Nguyễn Văn Nơi, Bí thư Chi bộ Hiệu trưởng nhà trường phát biểu chỉ đạo trong ngày Hội

Thông qua ngày Hội các em đội viên lớp 5A còn tham gia làm kiểm tra (hình thức trắc nghiệm chuyên hiệu An toàn giao thông ). Lớp 9 tham gia làm kiểm tra (hình thức trắc nghiệm chuyên hiệu nghi thức đội ) để công nhận chuyên hiệu rèn luyện đội viên.

Các em đội viên tham gia làm kiểm tra để công nhận  chuyên hiệu rèn luyện đội viên.

Các em đội viên tham gia làm kiểm tra để công nhận chuyên hiệu rèn luyện đội viên.

Qua ngày Hội nhằm thể hiện tình cảm, lòng biết ơn của thiếu nhi với Đảng Cộng sản Việt Nam, tuyên truyền vai trò, truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh; nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm vinh dự, tự hào cho cán bộ phụ trách Đội, đội viên, thiếu niên, nhi đồng với tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tạo sân chơi lành mạnh để các em thiếu nhi được giao lưu, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tạo không khí thi đua sôi nổi trong học tập, rèn luyện, vui tươi, an toàn.

Nguồn: Nguyễn Thành Tấn